Området och de lokala behoven

Leaderområdet Söderslätt  består av kommunerna Vellinge, Skurup, Svedala, Trelleborg samt delar av Malmö utanför inre ringvägen. Landskapet karakteriseras av en flack svagt böljande jordbruksbygd. Ett antal större vattendrag passerar genom landskapet och jorden är av högsta odlingsvärde, 9/10 enligt 1970 års gradering av åkermarken.

Totala antalet invånare är 179 541 personer och området är 2951,2 km2 stort. Området inkluderar både glest befolkad landsbygd, statsnära områden, mindre samhällen och byar samt större tätorter. Näringslivet domineras av ett stort antal en- eller fåmansföretag inom tjänstesektorn samt ett stort utbud av verksamheter inom de kreativa näringarna. Jord- och skogsbruksverksamheten är central för området och här finns Sveriges högst klassade åkermarker. Arbetslösheten på Söderslätt är lägre än riksgenomsnittet.

Förarbetet när strategin skulle tas fram visar att områdets styrkor är den mångfald och variationsrikedom som präglar hela området med resurser i form av natur- och kulturvärden, företagande, närhet till Malmö, Köpenhamn och till forsknings- och utvecklingsinstitutioner av hög internationell klass. Behov finns för kompetensutveckling för landsbygdsföretagare samt innovation och investeringar för att förebygga negativ påverkan från klimatförändringarna på t.ex. vattenförsörjning och åkermarker. Söderslätts framtid är nya och förbättrade näringslivsgrenar där ungdomar, nya svenskar och kvinnliga egenföretagare står i centrum och detta i sin tur leder till fler arbetstillfällen som skapas. Besöksnäringen behöver organiseras, struktureras och stimuleras mot ett året-runt-tänk anpassat till nya former av upplevelser.

 

 

Dela: